HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)

2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st)

 

2020-002         Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande, utgåva 2

Huvudsökande: Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen

Medsökande: Mats Karlsson, Trafikverket, Mikael Westerholm, Cementa, Ingvar Börtemark, Inbocon, Markus Peterson, Svensk Betong, Ulf Jönsson, Svenska Betongföreningen, Helen Strandgren, Svensk Byggtjänst, Hans Hedlund, Skanska

 

2020-004         Pre-study: Efficient condition management by value of information and new technologies (Condition-Value)

Huvudsökande: Sebastian Thöns, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Ivar Björnsson och Oskar Larsson Ivanov, LTH

 

2020-005         Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Jelke Dijkstra och Mario Plos, Chalmers och Katja Fridh, Malmö Universitet

Rapporter: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106439, https://research.chalmers.se/publication/535511


2020-006
         SensIT – Verifiering och prognostisering av tekniska funktionskrav på tunnelinfattning av betong – sensorbaseras prognosmetod med artificiell intelligens

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Ignasi Fernandez och Carlos Gil Berrocal, Chalmers och Anders Ansell, Richard Malm och Andreas Sjölander, KTH

Rapportering: https://research.chalmers.se/project/10422 

 

2020-007         Partiell samverkan – Förstudie kring optimering av innovativ förstärkningsmetod

Huvudsökande: Robert Hällmark, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Peter Collin, LTU

Rapportering: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-89402

 

2020-008         Förlängning av I-balksbroars livslängd genom lådverkan

Huvudsökande: Peter Collin, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Robert Hällmark, LTU

Rapport: https://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1745142&dswid=-4766https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1745142/FULLTEXT02.pdf

 

2020-012         Effekter av tidsberoende deformationer på anläggnings­konstruktioners bärighet och funktion

Huvudsökande: Mats Emborg, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Jonny Nilimaa, Faez Sayahi och Hans Hedlund, LTU, Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

 

2020-013         Condition assessment of existing bridges - Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods

Huvudsökande: Gabriel Sas, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Raid Karoumi, KTH, Mario Plos, Chalmers, Oskar Larsson Ivanov, LTH

 

2020-015         SmartCemMonitoring– självövervakande betong

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU Byggmaterial

Medsökande: Hans Hedlund och Karin Habermehl-Cwirzen, LTU

 

2020-016         Innovativa konstruktionsdetaljer för materialeffektiva stålbroar – ett fortsättningsprojekt

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggteknik och design

Medsökande: Raid Karoumi, KTH

Rapport: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-308823http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-305802http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309186

 2020-års projekt (extrautlysningen, 5 st)


Ny!

2020-021         Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenörmedverkan, TEM

Huvudsökande: Petra Bosch, Chalmers Service Management and Logistics

Medsökande: Rasmus Rempling, Chalmers och Leon Poblete, Uppsala universitet

Rapport: https://doi.org/10.1080/01446193.2021.1949740


2020-022         Riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner

Huvudsökande: Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen/ Mats Klockars Öberg

Medsökande: Ingemar Löfgren, TCG, Costin Pacoste, ELU/KTH, Nilla Olsson, NCC, Nadia Al-Ayish, RISE, Martin Fröderberg, Tyréns, Carl Blomberg, Ramboll, Johan Hofstedt, ELU, Anders Mattsson, Strängbetong, Bill Ögren, ByggVesta, Henrik Vinell, Strängbetong, Jonas Axeling, Betongindustri

Rapport: https://klimatguiden.betongforeningen.se


2020-023
         Footbridge dynamics – Crowd loading and human structure interaction

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Bro- och stålbyggnad

Medsökande: Costin Pacoste, ELU och Andreas Andersson, KTH

Rapporter: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1531365/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1638292&dswid=-8382

Ny!

2020-024         SmartCemMonitoring– självövervakande betong

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU Byggmaterial

Medsökande: Hans Hedlund och Karin Habermehl-Cwirzen, LTU

 

2020-027         Betongs frostbeständighet – Långtidsexponering vid tösaltad vägmiljö

Huvudsökande: Dimitrios Boubitsas, RISE

Medsökande: Alexander Oliva Rivera och Ida Gabrielsson, RISE

Uppdaterat 2023-09-14
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum