HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)

2014-års projekt (9 st)


2014-003        FRP culvert bridges - a concept for maintenance-free bridges
Huvudsökande: Reza Haghani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers, Kristoffer Ekholm, WSP, Carl-Johan Lindholm, DIAB

Fortsatt förstudie!

Rapport: https://publications.lib.chalmers.se/publication/233171-application-of-frp-materials-for-construction-of-culvert-road-bridges-manufacturing-and-life-cycle-c

 

2014-006        Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong - underlag till LCA-analys och livslängdsbedömning

Huvudsökande: Bror Sederholm, Swerea Kimab

Medsökande: Johan Ahlström, Swerea Kimab, Dimitrios Boubitsas och Jan Trägårdh, CBI, Tang Luping, Chalmers
Rapport: https://www.swerea.se/sites/default/files/publications/kimab_2018-162.pdf


2014-007
        Advanced assessment of welded bridges for fatigue and brittle fracture - inspection and remaining service life

Huvudsökande: Robert Kliger, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Farshid Zamiri Akhlaghi and Mohammad Al-Emrani, Chalmers, Mikael Andersson, Trafikkontoret Göteborg, Ingvar Larsson, ÅF, Thomas Darholm, Cowi

Rapport: https://research.chalmers.se/publication/501275/file/501275_Fulltext.pdf


2014-009
        Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd

Huvudsökande: Kamyab Zandi, CBI

Medsökande: Karin Lundgren, Chalmers, Daniel Honfi, SP, Oskar Larsson, LTH, Per Kettil, Skanska

Rapporter:
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/248619/248619.pdf
https://research.chalmers.se/publication/253597
https://publications.lib.chalmers.se/publication/246486-development-of-engineering-assessment-method-for-anchorage-in-reinforced-concrete
https://publications.lib.chalmers.se/publication/245224-modellering-av-forankringskapaciteten-i-betongkonstruktioner-med-rostande-armering
https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Tool-for-assessment-and-service-life-evaluation-of-corroded-bridges.aspx


2014-013        Competitive steel & composite bridge - fatigue life enhancement through post-weld treatment

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mathias Uhlán och Erik Olsson, ELU, Farshid Zamiri, Chalmers, Zuheir Barsoum, KTH, Costin Pacoste, ELU och KTH

Rapporter: http://publications.lib.chalmers.se/publication/249435, http://publications.lib.chalmers.se/publication/250309-performance-of-high-frequency-mechanical-impact-treatment-for-bridge-application

2014-014        Dynamic behaviour of bridge bearings - a preliminary study and laboratory tests

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Mahir Ülker-Kaustell, KTH, Martin Ålenius, Tyréns
Rapporter: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1171569/FULLTEXT01.pdf

2014-016        Fältprovning av betong under 20 år vid R40 - frostskador och kloridinträngning i betong efter fältexponering i tösaltad vägmiljö under lång tid

Huvudsökande: Tang Luping, Chalmers Byggnadsteknologi

Medsökande: Katja Fridh, LTH, Peter Utgenannt, Dimitrios Boubitsas och Mats Holmqvist, CBI, Zareen Abbas, Göteborgs Universitet

 

2014-018        Användning av probabilistiska metoder för utvärdering av miljöpåverkan hos byggnadsverk

Huvudsökande: Oskar Larsson, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Daniel Honfi, SP, Håkan Stripple, IVL
Rapporter: http://lup.lub.lu.se/record/7cd0a2b0-763b-42c9-8b43-c5193a6e1402,

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15732479.2019.1572200

 

2014-019        Kartläggning och utveckling av Trafikverkets interna processer för projektering av bro och byggnadsverk

Huvudsökande: Thomas Olofsson, LTU Samhällsbyggnad och naturresurser

Medsökande: Gustav Jansson och Per-Erik Eriksson, LTU
Rapport: Larsson, J. 2016. Managing Radical Innovation in the Swedish Infrastructure Sector –A study of Industrialized Construction. Diss., Luleå University of Technology. ISBN 978-91-7583-526-6. (Finns för nedladdning via http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/managing-radical-innovation-in-the-swedish-infrastructure-sector(ec740a4d-2881-4389-849f-ec32ff677956).html)

Uppdaterat 2019-09-30
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum