HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)

2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st)

 

2019-002           Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter
Huvudsökande: Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Christoffer Svedholm, ELU/Chalmers
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/528269

2019-004           Bestämning av korrosionsskyddsförmågan för nya cementtyper samt optimering avkloridtröskelvärdet
Huvudsökande: Bror Sederholm, RISE KIMABMedsökande: Jan Trägårdh, RISE CBI, Tang Luping, Chalmers, Johan Ahlström, RISE KIMAB, Dimitrios Boubitas, Arezou Baba Ahmadi och Gilles Plusquellec, RISE CBI

2019-006           Trafikinducerade vibrationer i byggnader - testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion
Huvudsökande: Jean-Marc Battini, KTH Bro- och stålbyggnad
Medsökande: Costin Pacoste, KTH/ELU, Geert Lombaert, KU Leuven, Peter Blom, ACAD
Rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014102962200726X?via%3Dihub

2019-008           Explosioner i en förtätad stadsmiljö
Huvudsökande: Morgan Johansson, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Anders Ansell, Mikael Hallgren och Richard Malm, KTH, Mario Plos och Joosef Leppänen, Chalmers
Rapport: Static and Dynamic Four-Point Flexural Tests of Concrete Beams with Variation in Concrete Quality, Reinforcement Properties and Impact Velocity (sciendo.com),
https://doi.org/10.2478/ncr-2021-0007
Licentiatavhandling: Lozano F. (2023): Explosions in urban environments: Modelling of gas explosions and risk of premature shear failure in reinforcced concrete structures. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola, Licentiatavhandling, Publikation 2023:8, Göteborg, augusti 2023.

Explosions in urban environments: Modelling of gas explosions and risk of premature shear failure in reinforced concrete structures (chalmers.se)

Licentiatuppsats: Peterson V. (2023): Assessment of shear and energy-absorption capacity of reinforced concrete elements under impulsive loads. Betongbyggnad, KTH, Licentiatuppsats, Stockholm.

Assessment of shear and energy‐absorption capacity of reinforced concrete elements under impulsive loads (diva-portal.org)

Sjölander A., Belloni V., Peterson V. och Ledin J.: Monitoring of structural performance of cracked reinforced concrete using DIC and CMfM, Mendeley Data, V2, 2023. http://dx.doi.org/10.17632/z3yc9z84tk.2

Monitoring of structural performance of cracked reinforced concrete using DIC and CMfM - Mendeley Data


2019-009           EcoDur – Long term durability and performance of eco concretes with low cement clinker content

Huvudsökande: Monica Lundgren, RISE CBI
Medsökande: Urs Mueller och Dimitrios Boubitsas, RISE CBI, Katja Fridh, LTH

2019-012           Utmattning av ståldetaljer under växlande tryck- och dragspänning – provning av detaljer från bron över Söderström
Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap
Medsökande: -

2019-013           Oförstörande provning av betongkonstruktioner med syntetiska sensorgrupper Huvudsökande: Oskar Tofeldt, Högskolan Väst (HV)
Medsökande: -

2019-014           Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn
Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Carlos Gil Berrocal, Chalmers/TCG och Ignasi Fernandez, Chalmers
Rapporter: https://research.chalmers.se/project/9932 


2019-års projekt (extrautlysningen, 9 st)


2019-022         Karakterisering av dynamiska laster på bullerskärmar och andra lätta konstruktioner Huvudsökande: Ove Lagerqvist, LTU Konstruktionsteknik

Medsökande: Martin Nilsson, LTU

Rapporter: 10.1016/j.conbuildmat.2023.13048910.1016/j.jweia.2023.105458

 

2019-023         Pre-study to investigate opportunities and challenges of digitalization and automation in bridge design – highlighting the human contribution to success/failure 

Huvudsökande: Ivar Björnsson, LTH Konstruktionsteknik 

Medsökande: Oskar Larsson Ivanov och Miklós Molnár, LTH
Rapport: https://portal.research.lu.se/files/114527816/TVBK3078_Pre_study_challenges_and_opportunities_
with_digitalization_in_bridge_design.pdf
 

2019-024         Improving robustness and resilience of bridges as integral links in the transport network

Huvudsökande: Ivar Björnsson, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH och Daniel Honfi, RISE

 

2019-027         Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure – final part

Huvudsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Ivar Björnsson och Jonas Johansson, LTH, Erik Kjellström, SMHI och Daniel Honfi, RISE
Rapporter: https://doi.org/10.1080/23789689.2019.1593003,
https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1670215,
https://lup.lub.lu.se/search/publication/3f8c0a3c-7e2c-42e5-bc42-4f71f0ec43da

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11827

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15732479.2022.2033278
https://doi.org/10.1186/s43065-022-00053-6 

https://doi.org/10.1080/17480272.2022.2057813

https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JITSE4.ISENG-2177

https://lup.lub.lu.se/search/publication/5d7d6ed6-75ac-4d0b-b09e-6eb12045e46f


2019-028         Dynamiska tester under och efter byggandet för att främja användningen av trä för GC broar  

Huvudsökande: Jean-Marc Battini, KTH Bro- och stålbyggnad 

Medsökande: - 
Rapporter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014102962201505X

 

2019-031         Byggautomation – Armering

Huvudsökande: Lars Pettersson/ Ulf Håkansson, Skanska (Robotdalen AB)

Medsökande: ABB, Husqvarna
Rapport: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103990,
https://youtu.be/dPexlveT8FA

 

2019-032         Sustainable Maintenance-free Bridges

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Amani Mozhdeh och Ignasi Fernandez, Chalmers, Kristine Ek, NCC, Peter Nilsson, WSP, Paul Janiak, Outokumpu och Lars-Åke Persson SRMAB

Rapporter: https://research.chalmers.se/publication/530319https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2023.108031

 

2019-033         Rekommendationer för HFMI-behandling av stålbroar

- utveckling av dimensioneringsmetoder och tekniska kravspecifikationer

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: John Leander, KTH, Poja Shams-Hakimi, WSP och Saman Sharif, SL

Rapporter: https://doi.org/10.3390/buildings12050545
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112498
http://dx.doi.org/10.3390/buildings13020364

 

2019-036         Multi and interdisciplinary method to identify the true capacity of concrete bridges (TruBridges) 

Huvudsökande: Gabriel Sas, LTU Byggkonstruktion 

Medsökande: Marie Vestberg Wilde, KTH och AFRY, Esa Vuorinen, LTU Materialteknik, Cosmin Popescu, LTU Byggkonstruktion

Rapport: diva2:1748984 

 

 

 

Uppdaterat 2023-10-30
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum