HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)
2017-års projekt (16 st)

2017-002          
Robotiserad formlös betong - (RoboBet)

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU

Medsökande: -

 

2017-003           Korrosionsprovning och korrosionsskydd av olika typer av förankringsbultar –
långtidsexponering

Huvudsökande: Bror Sederholm, Swerea KIMAB

Medsökande: Jonas Engblom, Swerea KIMAB
Rap
port: https://www.swerea.se/sites/default/files/publications/kimab_rapport_2019-103_.pdf


2017-004          
Footbridge dynamics – Running loads, interaction effects and vibration mitigation

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Byggvetenskap

Medsökande: -

Rapport: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1531368/FULLTEXT01.pdf


2017-011           Spännarmerade betongbroar – metodik för att kartlägga kvarvarande spännkraft
Huvudsökande: Björn Täljsten, LTU

Medsökande: Mario Plos, Chalmers, Thomas Blanksvärd, Skanska

 

2017-013           Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög

Huvudsökande: Petra Bosch, Chalmers Construction management

Medsökande: Rasmus Rempling, Chalmers
Rapporter: https://research.chalmers.se/publication/522663,
https://doi.org/10.1080/01446193.2021.1949740

2017-015           Hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö: beständighet, säkerhet och
livscykelkostnader

Huvudsökande: Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group och Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Karin Lundgren, Chalmers
Rapporter: https://link.springer.com/content/pdf/10.1617/s11527-020-01466-z.pdf,

https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110936

https://research.chalmers.se/publication/517647/file/517647_Fulltext.pdf 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58482-5_44
http://dx.doi.org/10.1080/15732479.2021.1919720
https://research.chalmers.se/publication/524124/file/524124_Fulltext.pdf
https://doi.org/10.1002/suco.202201248

2017-016          
Beställardriven kvalitetsförbättring i mellanstora infrastrukturprojekt - ett utvecklingsprojekt

Huvudsökande: Christian Koch, Chalmers Construction Management

Medsökande: Franco Montebovi, Veidekke, Susanne Svegerud, NCC, Richard Finn, ÅF, Bengt Hansson, Tyréns

 

2017-017           Impulsbelastade betongkonstruktioner

Huvudsökande: Morgan Johansson, Chalmers Konstruktionsteknik / Norconsult

Medsökande: Anders Ansell och Håkan Hansson, KTH, Mikael Hallgren, KTH/Tyréns, Joosef Leppänen,
Chalmers
Rapport: 
https://research.chalmers.se/publication/?created=true&id=c51b4a84-246b-41eb-a875-5d10021bc3d2 
samt direktlänk till rapporten: https://research.chalmers.se/publication/520458/file/520458_Fulltext.pdf


2017-018          
Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt)

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Zuheir Barsoum, KTH
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/509578
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2019.12.009
https://doi.org/10.1002/stco.202000053,
https://doi.org/10.1111/str.12384,
 https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112234


2017-026          
Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor - Förbättrade strukturanalyser med finit elementmetod

Huvudsökande: Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Kamyab Zandi, Chalmers, Morgan Johansson, Chalmers/Norconsult, Jiangpeng Shu, NTNU
Rapport: 
https://research.chalmers.se/publication/523655/file/523655_Fulltext.pdf

 

2017-028           SensIT – Sensorstyrd molnbaserad förvaltningsstrategi av infrastruktur

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik/NCC

Medsökande: Carlos Gil, TCG, Ignasi Fernandez and Anders Logg, Chalmers
Informationsportal: http://www.thesensitproject.com
Rapporter: https://research.chalmers.se/project/8295#publications

2017-029           Resurseffektivt och arbetsmiljövänligt byggande med självkompakterande betong (SKB)

Huvudsökande: Lars Kraft, RISE CBI Betonginstitutet

Medsökande: Mats Emborg LTU/Betongindustri, Annika Gram, Richard McCarthy och Alexander
Eriksson‐Brändels, RISE CBI, Linda Rose, KTH

Rapport: http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1333431&dswid=7372

2017-030           Riktlinjer för tillståndsbedömning av betongbroar – Erfaren­he­ter från provning till brott av en 55-årig spännbetongbro i Kiruna

Huvudsökande: Jonny Nilimaa, LTU

Medsökande: Rasoul Nilforoush, LTU, Richard Malm, KTH
Rapport: 
Nilimaa, J., Nilforoush, R., Bagge, N., & Elfgren, L. (2020). Testing to Failure of a
55-year-old Prestressed Concrete Bridge in Kiruna: Bending, Shear and Punching of Girders and Slab.
Fracture Properties of Materials. Test Results, Modelling and Assessment. Final Report BBT 2017-030. 

Research Report. Luleå: Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528,  ISBN 978-91-7790-694-0 (pdf), 86 + 100 pp.

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476160/FULLTEXT05.pdf (main report)

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476160/FULLTEXT02.pdf (appendices)


2017-033          
Framtagande av temperaturlaster i broar med allmänt tillgängliga klimatdata ‐ förstudie

Huvudsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: -
Rapport: https://lup.lub.lu.se/search/publication/13de33c3-876f-4a68-92db-5066fd3ecaab

 

2017-034           Nedbrytning hos provkroppar med slagg, flygaska och kalkstensfiller efter 4 vintersäsonger vid Rv 40
- Uppföljningsprojekt till BBT-projekt 2013:22

Huvudsökande: Elisabeth Helsing, RISE CBI Betonginstitutet

Medsökande: -

 

2017-037           Projekteringsprocess för ökad hänsyn till produktions­metoder, klimat och miljöpåverkan i
byggprocessen

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik/NCC

Medsökande: Kristine Ek, Petra Brinkhoff och Malin Norin, NCC, Lars Rosén, Chalmers, Mats Karlsson,
Chalmers/Trafikverket
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/510271,
https://research.chalmers.se/publication/513211,

https://research.chalmers.se/project/7851#publications

Uppdaterat 2023-04-11
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum