23 april 2018
BBT Workshop - Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador
BBT Workshop - Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador, Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, rum SB-S393, Sven Hultins gata 6, Göteborg, se program och presentationer samt sammanfattning
Uppdaterat 2018-05-17