BBT Webbinarium: Dynamiska tester under och efter byggandet för att främja användningen av trä för GC broar
Boka in i min kalender
Datum28 juni 2024
Tid13:00 - 14:30
PlatsSKYPE

Inbjudan till BBT Webbinarium - Projektet ”Dynamiska tester under och efter byggandet för att främja användningen av trä för GC broar” kommer att presenteras av Jens Bergenudd, KTH.

Trä är ett viktigt byggmaterial för att nå en hållbar framtid. Transporter kan förkortas om det finns lokal tillgång på virke och byggtiden kan minskas eftersom den låga massan av virke möjliggör en hög grad av prefabricering. Träbroar för fotgängare kan göras ganska smala på grund av lätta spänningar och det höga förhållandet mellan elasticitetsmodulen (MOE) och densiteten. Dessa broar kan därför vara utsatta för störande vibrationer.


Projektet har studerat de dynamiska egenskaperna hos en enspanns gångbro i trä genom in situ tester och numerisk modellering. De dynamiska testerna på plats har utförs i fyra olika konstruktionsstadier. Finita element-modeller för de fyra konstruktionsstadierna har sedan implementeras och kalibreras mot experimentella resultat. Syftet med studien är att bättre förstå hur de olika delarna av bron bidra till de övergripande dynamiska egenskaperna.


Anmälan om deltagande görs här till Johanna Wrang, Trafikverket. Gör din anmälan senast dagen före och uppge namn, företag och mejladress så kommer en Skype-länk strax innan mötet.

Uppdaterat 2024-04-11