HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysning BBT
Utlysning BBT 2024-1
Utformning av projektförslag

Inbjudningar att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn - Inriktningsdokument och forskningsprogram" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2-5 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Hittills görs två utlysningar per år; med början 1 januari med projektförslagen inlämnade senast 15 februari. Forskningsutförare och andra branschaktörer har då möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet, se Utlysning BBT 2024-1. Härefter planeras en övergång till ett ansökningstillfälle per år; med ett flerstegsförfarande med först en enklare projektskiss och därefter, vid positivt utfall, en fullständig projektspecifikation.

Förutom årliga utlysningar finns också en kompletterande ansökningsmöjlighet till BBT. I vissa speciella fall ska projektansökningar till BBT kunna skickas in och fås behandlade mellan de årliga utlysningstillfällena. Detta kan gälla tilläggsansökningar för pågående projekt där det framkommit att utökade insatser i projektet är nödvändiga för att uppnå avsedda forskningsresultat. Det kan också gälla projekt där en snabb projektstart skulle vara nödvändig eller särskilt angelägen för att kunna genomföra projektet. Att en sådan ansökan skulle kunna behandlas av BBT när som helst under året förutsätter att detta är väl motiverat i ansökan samt att detta särskilt accepteras/beslutas av styrelsen för BBT. Innehåll och utformning samt utvärderingsprocessen inom BBT för en sådan ansökan avses förutom tidpunkten vara lika med den som tillämpas vid de årliga utlysningstillfällena.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag. Projektförslag med bilagor skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Uppdaterat 2024-04-15
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum