HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysningar
Huvudutlysning BBT 2018
Extra utlysning BBT 2018/19
Utformning av projektförslag

Inbjudningar att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Riktlinjer och inriktningsdokument för Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Normalt görs en huvudutlysning per år (den 1 juni; projektförslag inlämnade senast 15 september). Forskningsutförare och andra branschaktörer har då möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I årets ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2018-09-15, kl. 23.59, se Huvudutlysning BBT 2018.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag.

Förutom den årliga utlysningen (i september) finns också en kompletterande ansökningsmöjlighet till BBT. I vissa speciella fall ska projektansökningar till BBT kunna skickas in och fås behandlade mellan de årliga utlysningstillfällena. Detta kan gälla tilläggsansökningar för pågående projekt där det framkommit att utökade insatser i projektet är nödvändiga för att uppnå avsedda forskningsresultat. Det kan också gälla projekt där en snabb projektstart skulle vara nödvändig eller särskilt angelägen för att kunna genomföra projektet. Att en sådan ansökan skulle kunna behandlas av BBT när som helst under året förutsätter att detta är väl motiverat i ansökan samt att detta särskilt accepteras/beslutas av styrelsen för BBT. Innehåll och utformning samt utvärderingsprocessen inom BBT för en sådan ansökan avses förutom tidpunkten vara lika med den som tillämpas vid de årliga utlysningstillfällena.

Förutom den årliga huvudutlysningen (i september) avser styrelsen för BBT att fr o m år 2018 göra en extra utlysning varje år. Denna ska göras den 1 december där projektförslag ska ha inlämnats senast 15 mars nästa år. Prioriterade områden vid denna extra utlysning kan antingen kvarstå från huvudutlysningen eller göras smalt riktade när sådana behov föreligger.

I år görs således också en extra utlysning 1 december där forskningsutförare och andra branschaktörer har möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I nu aktuell extra ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2019-03-15, kl. 23.59, se Extra utlysning BBT 2018/19.

Uppdaterat 2019-03-04
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum